14. ΟΙ ΤΑΡΣΑΝΑΔΕΣ

Στο λιμάνι της πολιτείας εκείνης βρίσκονται δεκατρείς θόλοι για ταρσανάδες, που προορίζονται για τις γαλέρες. Πέντε από τους θόλους αυτούς παρουσιάζουν κάποια σημεία και αρχή για κατάρρευση πράγμα που μπορεί να γίνει εύκολα (αν δεν ληφθεί πρόνοια γι' αυτό) με μεγάλη ζημιά της Γαληνότητάς σας και καταστροφή των πλοίων που θα βρίσκονται εκεί μέσα. Οι άλλοι οκτώ είναι πραγματικά νεοκτισμένοι και μεταγενέστεροι και δεν έχουν ανάγκη από τίποτε.

FILIPPO PASQUALIGO, RELAZIONE LETTA NELL' ECCELLENTISSIMO SENATO, 1594, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος IIΙ, σελ. 16, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1953