18. ΚΡΗΝΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑΤΑ

Για το περίσσιο νερό που τρέχει από την κρήνη αυτή έγιναν τέσσερις άλλες κρήνες. Μια ωραιότατη και με πολλές ανάγλυφες παραστάσεις κοντά στο Δερματά, δίπλα στη συνοικία των Εβραίων, που πλήρωσαν και όλα τα έξοδα περισσότερα από 1000 δουκάτα. Μια άλλη έγινε στη Λότζα, κοντά στην πλατεία της Μητρόπολης. Μια άλλη στον Ταρσανά, για την εξυπηρέτηση αυτών που εργάζονται εκεί και μια στο μόλο, για τα πλοία και τα καΐκια που κάνουν καραντίνα και για άλλα ακόμη. Από εκεί μπορεί εύκολα να διοχετευτεί το νερό και σ' αυτό το φρούριο του λιμανιού, για να έχει πάντα γεμάτη τη δεξαμενή του. Έτσι δε θα γίνεται η δαπάνη που καταβάλλει το δημόσιο για την πληρωμή ενός ανθρώπου που συνεχώς κουβαλεί νερό εκεί.

FRANCESCO MORESINI, RELAZIONE DI CANDIA 1629, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος, σελ. 44-46, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1950