ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πάνω απ' όλα τα αναγκαία πράγματα για τη ζωή, για να συντηρηθούν οι πόλεις αυτές και τα φρούρια, θεωρώ σαν το σπουδαιότερο, ύστερα από τα δημητριακά, το νερό. Γιατί όταν στις πολιορκίες εξαντληθούν όλα τα άλλα τρόφιμα, αν υπάρχει καλό ψωμί και καλό νερό, ο άνθρωπος μπορεί να συντηρηθεί. Αλλά όταν λείψουν κι αυτά τα δυο πράγματα ή κι όταν είναι κακής ποιότητας ο κίνδυνος είναι φανερός.

...

Γι' αυτό το σπουδαίο στοιχείο για τη διατήρηση των πόλεων και των φρουρίων δεν θα 'πρεπε να παραλείπομε να αυξάνονται πάντοτε περισσότερο οι δεξαμενές και οι στέρνες όσο είναι δυνατόν. Στην πόλη του Χάντακα πρέπει να επισκευαστεί η κρήνη του Αγ. Σωτήρα, που με τόση επιμονή έκαμε ο μακαρίτης εκλαμπρότατος κ. Ιωάννης Μαθαίος Μπέμπο, ικανότατος Γενικός Καπετάνιος, ως και εκείνη της Πλατείας Στράτας, που έκαμε ο εκλαμπρότατος κ. Λατίνο Ορσίνι. Η πιο μεγάλη κρήνη που έκαμε με τόσους κόπους και τόσα χρήματα τώρα τελευταία, φέρνοντας τα νερά από το Γιούχτα, ο εκλαμπρότατος κ. Μοροζίνι, Γενικός Προβλεπτής, αυτή λέγω, σε καιρό πολιορκίας, που ο Θεός να μην το θελήσει, δεν θα μείνει δική μας μα στη διάθεση του εχθρού, ο οποίος μπορεί να την αποκόψει ολότελα και να την δηλητηριάσει. Οι δυο άλλες όμως θα μείνουν ασφαλώς δικές μας, γιατί οι πηγές και οι αγωγοί τους είναι κάτω από τα τείχη της πολιτείας, που σε περίπτωση ανάγκης, μπορούν να φυλαχτούν και να προστατευτούν με την βολή των τουφεκιών. Κρίνω, λοιπόν, πως οι δυο αυτές κρήνες, του Αγ. Σωτήρα και της Πλατείας Στράτας, πρέπει να επισκευαστούν, αφού είναι ολωσδιόλου στην κατοχή μας. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στα Χανιά και στα άλλα φρούρια του Βασιλείου, κάνοντας δεξαμενές κα στέρνες, όσο περισσότερες είναι δυνατόν να γίνουν γι' αυτό το σκοπό, ειδοποιώντας τους να τις κάμουν σε τόπους λιγότερο επικίνδυνους, να μην είναι εκτεθειμένες στους σεισμούς ή στα τινάγματα που προκαλούν συνήθως οι βολές του πυροβολικού.

FRANCESCO BASILICATA, RELAZIONE ALL'ILLMO ED ECCMO SRE ET PADRONE MIO COLMO IL SR PIETRO GIUSTIANO DIGNISSMO CAPNO G: NEL REGNO DI CANDIA 1630, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος V, σελ. 223-226, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1969