1. ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΟΥ ΧΑΝΤΑΚΑ

Γαληνότατε Πρίγκιπα, Εκλαμπρότατοι και Εξοχότατοι Κύριοι

Στο νέο περίβολο που ενώνει το Βούργο ( προάστεια ) της πόλης του Χάντακα επεκράτησε όπως καθαρά φαίνεται, η σκέψη να περιοριστούν μάλλον τα έξοδα της Γαληνότητας σας παρά να εξασφαλιστεί η άμυνα της πολιτείας, αφού άφηκαν έξω από τα τείχη μερικά υψώματα και θέσεις πολύ επικίνδυνες. Αντίθετα περιβάλαν μέσα στα τείχη μερικές λακκούβες που δεν έχουν καμία σημασία και, αν έμεναν έξω από τα τείχη θα απομάκρυναν από το μέρος εκείνο τις εχθρικές επιθέσεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη σήμερα να κτίζονται προμαχώνες και να υψώνουνται αναχώματα απέναντι στα μέρη εκείνα πράγμα που στοιχίζει στη Γαληνότητα σας περισσότερο από ότι οφελήθηκε, θεμελιώνοντας τα καινούργια τείχη πάνω σε παλιά μουράγια γιατί και οι δαπάνες των οχυρωματικών έργων αυξάνονται και οι δαπάνες για τη συντήρηση της φρουράς επειδή μεγαλώνει η περιφέρεια των τειχών. Έτσι η πολιτεία απόκτησε επτά προμαχώνες και μια πλατεία που αγκαλιάζουν όλη τη πλευρά προς την ξηρά.

FILIPPO PASQUALIGO, RELAZIONE LETTA NELL' ECCELLENTISSIMO SENATO, 1594, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος IIΙ, σελ. 1-2, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1953