ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΟΖΙΝΙ

Το δημόσιο υδραγωγείο της πόλης αυτής με τη βοήθεια του Θεού και τη φροντίδα και την επιμέλεια που καταβάλαμε για έργο τόσο σπουδαίο, βρίσκεται σήμερα σε τέτοια κατάσταση που, με τη τελειότητα του, προσφέρει την εξυπηρέτηση εκείνη που δοκιμάστηκε και που η ίδια η χρήση τόσο απαραίτητου για τη ζωή στοιχείου τη κάνει έκδηλη και φανερή σε όλους, έργο τόσο χρήσιμο και αποδοτικό, όπως απόδειξε η ανάγκη στους περασμένους αιώνες και πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή, οι ταλαιπωρίες και η λειψυδρία που δοκίμασε τα τελευταία χρόνια η Μητρόπολη ( της Κρήτης ), η πιο μεγάλη, η πιο σημαντική και πιο πολυάνθρωπη απ' όλες τις άλλες πόλεις του Βασιλείου, οι οποίες απολαμβάνουν σήμερα τα νερά τους και δοκιμάζουν με άνεση την ωφέλεια στην υγεία τους, που εξαρτάται, χωρίς αμφιβολία, περισσότερο από κάθε άλλο από την άριστη ποιότητα του στοιχείου τούτου, του τόσο απαραίτητου στην ανθρώπινη ζωή.

FRANCESCO MORESINI, RELAZIONE DI CANDIA 1629, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος, σελ. 139-140, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1950