16. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ

Για ολόκληρο αυτό το έργο εξοχότατοι κύριοι, δεν δαπανήθηκαν περισσότερα από 13 χιλιάδες ριάλια, που, όταν αφαιρεθούν οι συνεισφορές που μαζεύτηκαν από μένα με κάθε επιδεξιότητα από τους δημόσιους αντιπροσώπους, το λατινικό και τον ελληνικό κλήρο, από τους καλόγερους και τους καπετάνιους και αφαιρεθούν επίσης τα πρόστιμα και τα έξοδα των Ρώσων σκλάβων που μεταφέρθηκαν για το σκοπό αυτό και για τους οποίους θα μιλήσω σ' άλλο μέρος το δημόσιο δεν επιβαρύνθηκε περισσότερο από 6 χιλιάδες ριάλια περίπου. Λεπτομερή απολογισμό θα υποβάλω στις εξοχότητες σας. Αν θελήσει κανείς να πωλήσει στους ιδιώτες το νερό που περισσεύει και τρέχει από τη λεκάνη της κρήνης αυτής, που δεν πρέπει να γίνει όμως για άλλο σπουδαιότερο λόγο, θα εισπραχθούν ασφαλώς διπλάσια απ' αυτά που εδαπανήθησαν. Δεν παράλειψα επίσης να κάνω την κρήνη αυτή πιο φανήσιμη και πιο ωραία με όλες εκείνες τις διακοσμήσεις που μπόρεσα, δηλαδή με ένα άγαλμα του Ποσειδώνα, μεγαλύτερο από το φυσικό μέγεθος, από ελληνικό μάρμαρο, γινόμενο από ντόπιο τεχνίτη αρκετά καλό για τον τόπο, με άλλα ελληνικά μάρμαρα, ανάγλυφα και άλλα έργα, που ταιριάζουν σε κρήνη που βρίσκεται στη μέση της δημόσιας πλατείας της Μητρόπολης του Βασιλείου, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς από το πρόπλασμα που παρουσίασα στις Γαληνότητες σας.

FRANCESCO MORESINI, RELAZIONE DI CANDIA 1629, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος, σελ. 40-42, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1950