15. Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ

Την ημέρα της εορτής του ευλογημένου προστάτη μας Αγίου Μάρκου είδε ο κόσμος το νερό να τρέχει στην πλατεία του Χάντακα από 8 στόμια ή σωλήνες και με μεγάλη επισημότητα ευλογήθηκε τότε από τον πανιερότατο Αρχιεπίσκοπο με το λατινικό και από τον Πρωτοπαπά με τον ελληνικό κλήρο, παρουσία άπειρου πλήθους και του στρατού που χειροκροτούσε και εδόξαζε το Θεό και τη Γαληνότατη Δημοκρατία.

FRANCESCO MORESINI, RELAZIONE DI CANDIA 1629, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος IΙ, σελ. 38-40, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1950